Chính sách Bảo mật

Cam kết của Siemens đối với việc bảo mật dữ liệu
Việc bảo vệ an ninh và tính bảo mật của dữ liệu cá nhân là rất quan trọng đối với Siemens. Bởi vậy, chúng tôi thực hiện các hoạt động kinh doanh tuân thủ theo luật pháp hiện hành về bảo mật và an ninh dữ liệu. Chúng tôi hi vọng chính sách dưới đây sẽ giúp người dùng hiểu về dạng dữ liệu Siemens có thể thu thập, cách sử dụng và bảo mật các dữ liệu đó và đối tượng có thể được chúng tôi chia sẻ.

 

Dữ liệu cá nhân
Thông qua các trang web, Siemens sẽ không thu thập bất cứ dữ liệu cá nhân nào về người dùng (tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email) ngoại trừ khi người dùng tự nguyện cung cấp (thông qua việc đăng ký, khảo sát) hoặc cung cấp sự đồng ý hoặc được cho phép bởi luật pháp và quy định hiện hành về việc bảo toàn dữ liệu cá nhân.

 

Mục đích sử dụng
Khi người dùng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, chúng tôi thường sử dụng dữ liệu này để phản hồi lại thắc mắc của người dùng, tiến hành xử lý đơn hàng hoặc hướng dẫn cách tiếp cận các thông tin cụ thể hoặc chào hàng. Ngoài ra, với mục đích hỗ trợ quan hệ khách hàng, chúng tôi có thể sẽ:
  • lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân và chia sẻ với các công ty con trên toàn thế giới để hiểu hơn về nhu cầu kinh doanh của người dùng cũng như cách chúng tôi có thể cải thiện các sản phẩm và dịch vụ.
  • sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng để liên hệ chào hàng với người dùng nhằm hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của người dùng hoặc thực hiện các cuộc khảo sát trực tuyến để hiểu thêm về nhu cầu của khách hàng.

 

Nếu người dùng không muốn dữ liệu cá nhân của mình được sử dụng cho mục đích hỗ trợ quan hệ khách hàng của chúng tôi (đặc biệt là tiếp thị trực tiếp hoặc điều tra thị trường), chúng tôi sẽ tôn trọng ý kiến của người dùng. Chúng tôi sẽ không bán hoặc giới thiệu dữ liệu cá nhân của người dùng cho một bên thứ ba, ngoại trừ các công ty con của Siemens.

 

Giới hạn Mục đích
Siemens sẽ thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ các dữ liệu cá nhân được người dùng cung cấp trực tuyến chỉ vì mục đích đã được nói rõ với người dùng, ngoại trừ khi việc tiết lộ dữ liệu liên quan tới:
  • việc sử dụng dữ liệu cá nhân vì một mục đích phát sinh và liên quan trực tiếp tới mục đích ban đầu của việc thu thập dữ liệu cá nhân.
  • cần thiết cho việc chuẩn bị, thương thảo và tiến hành một hợp đồng với người dùng
  • cần được tiến hành theo yêu cầu của luật pháp hoặc cơ quan có thẩm quyền của chính phủ hoặc bộ tư pháp
  • cần xây dựng hoặc bào chữa cho một vụ kiện liên quan tới pháp lý
  • cần thiết để ngăn chặn tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp như tấn công có chủ ý vào hệ thống công nghệ thông tin của Siemens.

 

Dữ liệu Truyền thông hoặc Sử dụng
Thông qua việc người dùng sử dụng các dịch vụ viễn thông để truy cập trang web của chúng tôi, các dữ liệ Truyền thông của người dùng (ví dụ: địa chỉ giao thức internet) hoặc dữ liệu Sử dụng (ví dụ: thông tin về lúc người dùng bắt đầu, kết thúc hay độ dài của mỗi lần truy cập, và thông tin về các dịch vụ viễn thông người dùng đang tiếp cận) sẽ được xây dựng về mặt kỹ thuật và có thể sẽ liên quan tới dữ liệu cá nhân. Tùy theo mức độ cần thiết bắt buộc, việc thu thập, xử lý và sử dụng các dữ liệu truyền thông và sử dụng sẽ phát sinh và được tiến hành tuân theo luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Dữ liệu không phải cá nhân được thu thập tự động
Khi người dùng truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động (ví dụ như không cần qua đăng ký) thu thập những dữ liệu không phải cá nhân (ví dụ: trình duyệt internet, hệ thống điều hành sử dụng, tên miền của trang web mà bạn xuất phát, số lượt truy cập, thời gian trung bình truy cập trang web, số trang truy cập). Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này và chia sẻ với các chi nhánh trên toàn thế giới để đo lường mức độ hấp dẫn của các trang web của chúng tôi để cải thiện chất lượng nội dung của trang

 

“Cookies” – Thông tin lưu trữ tự động trên Máy tính
Khi bạn tham quan trang web của chúng tôi, các dữ liệu về máy tính của bạn sẽ được chúng tôi tự động lưu trữ dưới dạng “cookie” nhằm mục đích nhận diện cho lần tham quan tiếp theo của bạn. Cookies giúp chúng tôi về nhiều mặt, ví dụ như thiết kế website của mình phù hợp nhất với sở thích cả các bạn hoặc lưu trữ mật khẩu giúp bạn không phải nhập chúng lần nữa trong những lần viếng thăm tiếp theo của mình. Nếu bạn không muốn nhận cookies, có thể thiết lập trình duyệt Internet của mình để xóa tất cả cookies trong ổ cứng, chặn cookies hoặc nhận cảnh báo trước khi cookies được lưu trữ.

 

Trẻ em
Siemens có thể sẽ không chủ động thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em mà không nhấn mạnh yêu cầu về sự cho phép của phụ huynh khi pháp luật yêu cầu. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em trong trường hợp được pháp luật cho phép, nhằm có được sự cho phép của các bậc phụ huynh theo pháp luật và các quy định của chính quyền sở tại. Khái niệm “Trẻ em”sẽ được sử dụng tùy theo định nghĩa của hệ thống pháp luật của từng quốc gia và khu vực.

 

Bảo mật
Nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi những mất mát, truy cập, chỉnh sửa và phá hoại vô tình hay bất hợp pháp, Siemens sử dụng các biện pháp tổ chức và kỹ thuật bảo mật.

 

Đường dẫn đến các trang web khác
Các trang web của Siemens có chứa đường dẫn đến những trang web khác. Siemens không chịu trách nhiệm về biện pháp bảo mật hay nội dung của những trang web đó.

 

Câu hỏi và Nhận xét
Siemens sẽ trả lời những yêu cầu hợp lý về việc xem xét lại những thông tin cá nhân và chỉnh sửa, hoặc xóa bỏ những điểm không chính xác. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách Bảo mật thông tin của Siemens (ví dụ: kiểm tra và bố sung thông tin cá nhân), xin hãy chọn mục Liên hệ và gửi câu hỏi cũng như phản hồi của mình về cho chúng tôi. Vì mạng Internet luôn luôn phát triển và mở rộng, các chính sách Bảo mật thông tin của chúng tôi cũng theo đó mà nâng cao hơn. Chúng tôi sẽ thông báo về những thay đổi trong chính sách của mình trên trang web này. Hãy thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật thông tin.

 

 

Share