Dịch vụ bảo trì dài hạn cho nhà máy điện Nhơn Trạch 2

05 tháng sau khi giành được hợp đồng của Nhà máy Chu trình điện hỗn hợp Nhơn Trạch 2- bao gồm 02 tua-bin khí, 01 tua-bin hơi, máy phát, hệ thống tự động điều khiển, Ban Năng lượng Siemens Việt Nam đã được giao phó cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì dài hạn cho thiết bị chính của nhà máy điện ở miền Nam. Hợp đồng dịch vụ bảo trì này nhằm đảm bảo độ tin cậy dài hạn đồng thời mang lại các lợi ích phụ trội về kĩ thuật và tài chính cho nhà đầu tư, bao gồm các chi phí bảo trì dự tính được và sự đảm bảo mở rộng.

 

Đặc điểm dự án:

Khách hàng: Công ty Cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2

Địa điểm: Tỉnh Đồng Nai

Nhóm thực hiện: Siemens AG và Siemens Việt Nam

Lĩnh vực cung cấp: dịch vụ cho 02 tua-bin khí, 01 tua-bin hơi và 03 máy phát mà Siemens vận chuyển và lắp đặt.

 

0_2 0_1
 
 
 
 

 

Share