Hội thảo về ngành nước cho các khách hàng lớn

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2013, bộ phận Truyền thông Cảm ứng – Tự động hóa Công nghiệp của Siemens đã tổ chức 3 buổi hội thảo về các sản phẩm và các giải pháp tự động hóa cho ngành công nghiệp nước cho 3 khách hàng ở phía Bắc Việt Nam, bao gồm công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam – nhà tư vấn hàng đầu về các dự án nước tại Việt Nam, Công ty cấp nước Nghệ An, Công ty Cấp Thoát nước Thanh Hóa.

 

Tại hội thảo, Siemens đã giới thiệu tổng hợp cho khách hàng về các thiết bị tự động hóa và đo lường của công ty, hệ thống SCADA cho việc truyền thông từ xa và đồng hồ điện tử nguồn pin MAG 8000 cho ngành công nghiệp nước.

 

Buổi hội thảo đã nhận được sự hỗ trợ to lớn từ phía các nhà lãnh đạo của các công ty cho việc tổ chức và tham dự của các phòng ban. Các đại diện tham gia cũng đặc biệt quan tâm tới hệ thống SCADA cho việc truyền thông từ xa và các đồng hồ điện tử nguồn pin MAG 8000 của Siemens.

 

3.13.1

 

 

3.13.2

Share