Đào tạo Thiết bị Y học Phân tử cho các đối tác của Siemens

Với sự hỗ trợ của Bộ phận Thiết bị Y học Phân tử, khu vực Châu Á Thái Bình Dương hai buổi đào tạo về Thiết bị Y học Phân tử được tổ chức vào ngày 14 và 16 tháng 4 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cộng có 20 nhân viên kinh doanh của các đối tác như Chí Anh, Med – Aid, Hantech, Hanmes được mời tham dự khóa đào tạo này để tìm hiểu các kiến thức cơ bản của công nghệ Y học phân tử, những thông tin kinh doanh cạnh tranh và kỹ năng bán hàng. Đây là cơ hội để các đối tác gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kiến thức cũng như những kinh nghiệm thực tiễn với Bộ phận phụ trách từ khu vực.

 

Những người tham dự đã hoàn thành kiểm tra và nhận được giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

 

3.12.5.1 Đào tạo về Thiết bị y học Phân tử cho các nhà phân phối của Ban Y tế tại Hà Nội

3.5.2

Đào tạo về Thiết bị y học Phân tử cho nhà phân phối Chí Anh của Ban Y tế tại tp. Hồ Chí Minh

Share