Đào tạo chuyên sâu về phần mềm Braumat V6.0

Với mục đính đào tạo và đào tạo lại các đối tác về phần mềm tự động hóa cho ngành bia Braumat Classic, Bộ phận Tự động hóa công nghiệp, Ban Công nghiệp Siemens Việt Nam đã tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu về phần mềm Braumat V6.0 cho các đối tác cùng các nhân viên chuyên trách của Siemens.

 

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 05 đến ngày 09 tháng 03 năm 2012 tại Văn phòng Siemens Hà Nội với sự tham dự của các kỹ sư chủ chốt đến từ những công ty tích hợp hệ thống sản xuất bia hàng đầu Việt Nam như Polyco và DKNEC, v.v… Người hướng dẫn của khóa đào tạo này là chuyên gia Stefan Schranner của Siemens AG.

 

Sau khóa đào tạo, tất cả các học viên có thể thực hiện thiết kế hình ảnh, điều chỉnh tham số, điều khiển quy trình, kiểm soát công thức, điều khiển mẻ, báo cáo và truy cập thông tin, thiết lập cấu hình hệ thống và mạng lưới cũng như cài đặt phần mềm Braumat Classic.

 

Khóa đào tạo là một phần cam kết của Siemens trong việc bồi dưỡng năng lực cho các đối tác nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của ngành bia nói riêng cũng như thị trường thực phẩm và nước giải khát nói chung ở Việt Nam.

 

2012_03_Braumat training

Share