Chương trình đào tạo Hình ảnh CT hai mức năng lượng

Chương trình đào tạo liên tiếp về Hình ảnh CT hai mức năng lượng được tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào 2 ngày 06 và 08 tháng Tư năm 2016 tại bênh viện Bạch Mai và bệnh viện Chợ Rẫy với sự tham gia của 200 bác sỹ X quang từ khắp cả nước.

Chương trình đào tạo được thiết kế để hỗ trợ các bác sỹ trong việc ứng dụng kỹ thuật hai mức năng lượng vào trong công việc chẩn đoán hình ảnh hằng ngày, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như cung cấp các thông tin hữu ích về các đổi mới trong tương lai.

Chủ tọa của chương trình đào tạo là Dr. Michael O’ Keffe từ Bệnh viện Đa khoa Vancouver.

IMG_0475_1

Share