Mẫu thông tin liên hệ

Ông. Bà.
CAPTCHA Image reload captcha Làm mới

Hãy điền chuỗi kí tự xuất hiện trong hình trên.

* Những thông tin bắt buộc

Công ty TNHH Siemens Việt Nam

 

Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: +84 28 3825 1900

Fax: +84 28 3825 1580

 

Hà Nội 

SĐT: +84 24 3577 6688

Fax: +84 24 3577 6699

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi Tổng đài miễn phí 24/7 của chúng tôi

SĐT: 1800-588820