Đối tác tại Việt Nam

Các lợi ích của đối tác

 

Chương trình Quản lý đối tác của Siemens cung cấp đầy đủ các công cụ, chương trình đãi ngộ và các khóa đào tạo miễn phí cũng như các hoạt động marketing chung nhằm mang lại thành công cho các đối tác.

 

Là thương hiệu danh tiếng trên toàn cầu hơn 174 năm qua, Siemens được tín nhiệm về chất lượng và sự sáng tạo, và niềm tin vững chắc vào việc đầu tư cho sáng tạo, con người và các đối tác. Mỗi đối tác có khă năng đẩy mạnh một phần, hoặc toàn bộ dải sản phẩm dựa trên năng lực, hiểu biết chuyên sâu về mỗi ngành công nghiệp, đội ngũ kỹ thuật và bán hàng, và kế hoạch kinh doanh của mình.

 

Chúng tôi tìm kiếm các ứng viên cam kết trở thành một thành viên trong gia đình Siemens. Chương trình đối tác này nhằm thúc đẩy sự phát triển và kinh doanh thành công cũng như mang lại nhiều lợi ích cho đối tác. Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia vào chương trình này.